Gigabikes "all time" Ranking
 

De "all time" Ranking van Gigabike :

Tien edities Gigabike zitten er inmiddels op. Op basis van alle eindrankings werd een ranglijst aller tijden gedistilleerd. Vijf subrankings werden vastgelegd en die werden telkens gewogen tegenover de beste prestatie in die subranking (norm : 100). Twee subrankings tellen slechts voor 50% mee en zo wordt een totaalscore bepaald op 400.

In totaal vinden we 1216 Gigabikers in deze ranking. 25 van hen waren present in alle veertien edities van Gigabike.

Klik hier voor de Gigabike Ranking Aller Tijden" pagina

Overzicht van aantal deelnemers:
 
2000 62   2005 352   2010 500 2015 540
2001 140   2006 404   2011 500 2016 555
2002 196   2007 440   2012 510 217 570
2003 290   2008 450   2013 520    
2004 317   2009 470   2014 540    De volledige lijst

De Absolute Ranking van Gigabike

Vooreerst is er natuurlijk de absolute ranking. Daarbij tellen we gewoon de punten van de voorbije edities bij elkaar. Vanzelfsprekend prijken daarbij zij die reeds 18x deelnamen bovenaan. Andy Roose steekt Jasper Van Hoof voorbij als beste gigabiker met 17 deelnames. Ex-laureaat Dick Beekman (op 13) leidt de groep met 16 deelnames. Verderop volgen kersvers winnaar Filip Mas op 31 (15 deelnames), Reno Van Dael op 54 (14x), Ed Roos op 109 (13x), Ward Debruyne op 129 (12x), Bernie Stuifzandt op 160 (11x), Tom Laureys op 232 (10x), Gerrit van den Akker op 268 (9x), Stef Schuermans op 337 (8x), Jan Van Lopik op 369 (7x), Rick Timmermans op 410 (6x), Eno Mondy op 460 (5x), Erik Van Huijstee op 535 (4x), Peter Van der Veen op 612 (3x), Robin Damen op 673 (2x) en beste debutant in 2017 Jeroen Dobbelaere op 861 na één deelname, al profiteert hij natuurlijk wel van de uitgebreidere kalender.

Drievoudig winnaar Mark Vanderwegen leidt met ruime marge de absolute ranking.  Peter Samoy blijft op twee, Daam Van Reeth volgt op drie maar de kloof op zijn neef blijft klein. Met Jasper Van Hoof staat nog een derde laureaat in de top tien. 

De absolute ranking:

1. Mark Vanderwegen 440.469 (1)
2. Peter Samoy 419.764 (2)
3. Daam Van Reeth 419.330 (3)
4. Beinte Koopmans 408.127 (5)
5. Ferry Deurloo 406.755 (4)
6. Andy Roose 403.202 (7)
7. Jasper Van Hoof 399.577 (6)
8. Johan Peeters 398.638 (8)
9. Harm Jan Bouwknegt 398.080 (9)
10. Ronald Vermaas 396.295 (=)


De Gemiddelde Ranking van Gigabike

Omdat de absolute ranking natuurlijk in het voordeel is van zij die alle edities meemaakten, maakten we ook rangorde op volgens de gemiddelde score behaald overheen de edities waaraan men deelnam.

In de tabel hiernaast maken Thomas Vasseur, Peter Van der Veen en Ike Simoncini hun intrede. Voor de gemiddelde ranking beperken tot gigabikers met minstens 3 deelnames.

Giga-kannibaal Mark staat hier pas 41e met een gemiddelde score van 24.470. Thomas Vasseur doet het als ex-laureaat het best met een gemiddelde van 25.448 en staat daarmee 18e.

Het algemeen gemiddelde in 2017 was 24.532, een nieuw record maar de uitgebreidere kalender met een extra periode is daaraan natuurlijk debet.

De gemiddelde ranking:

1. Rick Timmermans25.522 (1)
2. Eno Mondy 25.503 (4)
3. Thomas Vasseur 25.448 (=)
4. Bernie Stuifzandt 25.315 (2)
5. Sebastian Lohse 24.952(7)
6.Gerrit Van den Akker 24.766(3)
7.Richard De Kruif 24.763(8)
8. Peter Van der Veen 24.754(=)
9.Ward Debruyne 24.740(5)
10.Ike Simoncini 24.657(=)


De Procentuele Ranking van Gigabike

Aangezien er niet in alle edities evenveel punten te verdienen vielen (door wijzigingen in de kalender bijvoorbeeld, of door geschrapte etappes in rondewedstrijden, door de al of niet aanwezigheid van Olympische Spelen ...), is als derde berekening de procentuele ranking opgesteld. Hierbij wordt per jaargang de procentuele score berekend (eigen score tegenover de maximaal haalbare score in die jaargang) en dan het gemiddelde over de procentuele scores in de deelgenomen edities.

Ter info : de maximaal haalbare scores per editie en het % van de laureaat :
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005
51.244 56.208 58.797 57.949 60.436 62.772
37,05% 36,63% 41,12% 40,55% 35,37% 35,71%
           
2006 2007 2008 2009 2010 2011
69.458 68.853 70.782 65.153 67.047 67.248
41,66% 39,17% 36,08% 42,01% 39,46% 37,69%
           
2012 2013 2014 2015 2016 2017
72.407 68.530 68.645 68.433 72.042 80.366
41,11% 39,06% 39,88% 36,13% 37,66% 40,54%

Mark Vanderwegen blijft leider bij de procentuele scores, al wordt hij in de volledige lijst door Robin Damen voorafgegaan (maar die heeft slechts twee deelnames op zijn naam).

In 2017 haalde laureaat Filip Mas een relatief modale procentuele score van 40,54%. Vijf eerdere winnaars deden al beter. Het record van Eddy Conte uit 2009 met 42,01% blijft staan als een huis.

De procentuele ranking:

1.Mark Vanderwegen 37,10 %(1)
2. Bernie Stuifzandt 36,41 % (3)
2. Gerrit Van den Akker 36,39 % (2)
4.Filip Mas 36,06 %(6)
5. Dick Beekman 35,86 % (5)
6.Theo Willemse 35,86 %(7)
7. Sebastian Lohse 35,65 % (10)
8. Rick Timmermans 35,60 % (4)
9.Reno Van Dael 35,57 %(=)
10.Eno Mondy 35,57 %(=)


De Relatieve Ranking van Gigabike

Nog waren we niet bevredigd in onze zoektocht naar de ultieme ranking. Daarom berekenden we even per editie de "relatieve" score, het verschil in punten tegenover de gemiddelde score van het peloton in dat jaar.  Op die manier dachten wij beter de prestaties te honoreren in een jaargang waar door het koersverloop (minder voorspelbare winnaars) de scores gezamenlijk lager uitvielen. Dat resulteerde in de relatieve ranking, waarbij de relatieve scores werden opgeteld. 

Ter info de gemiddelde score doorheen de jaren :
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005
13.111 14.582 17.565 16.246 16.468 17.515
           
2006 2007 2008 2009 2010 2011
22.414 19.598 19.330 21.437 19.325 19.253
           
2012 2013 2014 2015 2016 2017
22.325 20.373 19.676 19.217 20.837 24.532

Géén nieuwe namen in de top tien. Andy Roose maakt wel een sprongetje van 7 naar 5.

Gunther Daman blijft met verve de "slechtste" pionier, voor de achttiende keer op rij bleef hij onder het gemiddelde. De pioniers die altijd boven het gemiddelde eindigden zijn nog slechts met vijf : Mark Vanderwegen, Peter Samoy, Daam Van Reeth, Beinte Koopmans en Kevin De Vrieze. Ferry Deurloo & Jo Onraet hadden elk één dip-jaar, resp. in 2004 en 2000. Dat betekent dat Jo toch al 17x op rij boven het gemiddelde bleef.

De relatieve ranking:

1. Mark Vanderwegen 96.657 (1)
2. Peter Samoy 75.952 (2)
3. Daam Van Reeth 75.518 (3)
4. Theo Willemse 73.491 (4)
5. Andy Roose 72.502 (7)
6. Dick Beekman 71.264 (5)
7. Filip Mas 70.839 (9)
8. Jasper Van Hoof 68.877 (6)
9. Johan Peeters 67.938 (8)
10. Harm Jan Bouwknegt 67.380 (9)


De Gemiddelde Relatieve Ranking van Gigabike :

Omdat de vorige ranking opnieuw in het voordeel speelde van zij die meerdere malen deelnamen, voegen we er ook nog een vijfde ranking aan toe : de gemiddelde relatieve ranking.  De naam zegt het zelf : de gemiddelde relatieve ranking die iedere speler haalt. 466 gigabikers houden het positief. Ook na zijn tweede jaar prijkt Robin Damen nog bovenin maar werd hier uitgefilterd vanwege de restrictie op minstens drie deelnames. De laagste score blijft op naam van Nick Delafontaine, rode lantaarn van 2012, met een score die 13.674 punten lager was dan de gemiddelde score.
 

De gemiddelde relatieve ranking:

1. Mark Vanderwegen 5.369 (1)
2. Filip Mas 4.692 (6)
3. Bernie Stuifzandt 4.684 (3)
4. Theo Willemse 4.593 (5)
5. Gerrit Van den Akker 4.591 (4)
6. Eno Mondy 4.575 (7)
7. Thomas Vasseur 4.520 (=)
8. Dick Beekkman 4.454 (8)
9. Sebastian Lohse 4.415 (=)
10. Rick Timmermans 4.361 (2)
 

Omdat we graag de pigmenten van alle vijf rankings in overweging wilden nemen, berekenden we gewoon nog een zesde ranking, gebaseerd op de scores in alle vorige. En het resultaat vind je op de volgende Gigabike Ranking Aller Tijden" pagina

Begin 2007 werd deze ranking enigzins anders berekend. Waar voorheen gewoon een gemiddelde werd gemaakt overheen de behaalde ranking in ieder van de vijf aparte rankings werd een meer correcte benadering gezocht. Per ranking werd de topscore (bv bij de absolute ranking is dit deze van Mark Vanderwegen) gelijk gesteld aan 100 en werd voor de andere scores een relatieve score berekend ten opzichte van die topscore. De "gemiddelde" ranking & de "procentuele" ranking werden hierbij met een factor 0,5 vermenigvuldigd omdat anders het resultaat te zwaar zou doorwegen voor deze deelnemers die enkel in één jaar van de partij waren.  

Voor de "relatieve" ranking werd de score nog met de maximale behaalde score verdubbeld om het effect van negatieve scores te beperken. Dit effect werd in de "gemiddeld relatieve" ranking wel nog meegenomen, zodat sommige deelnemers daardoor een negatieve score behalen. Deze vloeit voort uit het feit dat ze (bijna) altijd lager scoorden dan de gemiddelde score in een bepaalde jaargang.

Volledige ranking aller tijden Gigabike


Laatst gewijzigd op 12/11/2017 - Opmerkingen en suggesties kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike, jaargang 18 - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen