Gigabikes "all time" Ranking
 

De "all time" Ranking van Gigabike :

Tien edities Gigabike zitten er inmiddels op. Op basis van alle eindrankings werd een ranglijst aller tijden gedistilleerd. Vijf subrankings werden vastgelegd en die werden telkens gewogen tegenover de beste prestatie in die subranking (norm : 100). Twee subrankings tellen slechts voor 50% mee en zo wordt een totaalscore bepaald op 400.

In totaal vinden we 1038 Gigabikers in deze ranking. 25 van hen waren present in alle veertien edities van Gigabike.

Klik hier voor de Gigabike Ranking Aller Tijden" pagina

Overzicht van aantal deelnemers:
 
2000 62   2005 352   2010 500    
2001 140   2006 404   2011 500    
2002 196   2007 440   2012 510    
2003 290   2008 450   2013 520    
2004 317   2009 470   2014 540    De volledige lijst

De Absolute Ranking van Gigabike

Vooreerst is er natuurlijk de absolute ranking. Daarbij tellen we gewoon de punten van de voorbije edities bij elkaar. Vanzelfsprekend prijken daarbij zij die reeds 15x deelnamen bovenaan. Andy Roose is de beste gigabiker met 14 deelnames, op de voet gevolgd door Jasper Van Hoof. Titelverdediger Dick Beekman (op 19) leidt de groep met 13 deelnames. Verderop volgen Filip Mas op 41 (12 deelnames), Reno Van Dael op 81 (11x), Ed Roos op 123 (10x), Gerrit van den Akker op 152 (9x), Sebastian Lohse op 213 (8x), Tom Laureys op 282 (7x), Dirk Muys op 325 (6x), Stef Schuermans op 399 (5x), Jan Feddes op 442 (4x), Rick Timmermans op 508 (3x), Eno Mondy op 613 (2x) en beste debutant in 2014 Erik Van Huijstee op 790 na n deelname.

Drievoudig winnaar Mark Vanderwegen leidt met ruime marge de absolute ranking.  Peter Samoy blijft op twee, Daam Van Reeth volgt op drie maar heeft de kloof bijna gedicht. Met Jasper Van Hoof staat nog een derde laureaat in de top tien. 

De absolute ranking:

1. Mark Vanderwegen 359.945 (1)
2. Peter Samoy 344.341 (2)
3. Daam Van Reeth 341.676 (3)
4. Beinte Koopmans 334.201 (4)
5. Ferry Deurloo 333.313 (5)
6.Andy Roose325.490(8)
7.Jasper Van Hoof324.784(9)
8. Johan Peeters 324.526 (7)
9.Hans van Iterson322.295(10)
10.Marnix Koopmans320.785(6)


De Gemiddelde Ranking van Gigabike

Omdat de absolute ranking natuurlijk in het voordeel is van zij die alle edities meemaakten, maakten we ook rangorde op volgens de gemiddelde score behaald overheen de edities waaraan men deelnam.

In de tabel hiernaast komt Rick Timmermans voor het eerst in de tabel omdat we de gemiddelde ranking beperken tot gigabikers met minstens 3 deelnames. Ook Kerim Schellingen en Ike Simoncini maken hier hun entree na hun derde deelname.

Giga-kannibaal Mark staat hier 23e met een gemiddelde score van 23.996. Eddy Conte doet het als ex-laureaat het best met een gemiddelde van 24.051.

Het algemeen gemiddelde in 2014 was 19.676, een flink lager dan in 2013. Toch staat 2014 nog in de top vijf van de voorbije vijftien edities.

De gemiddelde ranking:

1. Rick Timmermans26.092(=)
2. Dirk Muys 24.920 (1)
3.Gerrit Van den Akker24.766(3)
4.Bernie Stuifzandt24.640(4)
5.Jan Feddes 24.633(7)
6.Ward Debruyne24.574(5)
7. Kerim Schellingen 24.378 (=)
8.Sebastian Lohse24.312(8)
9.Jan Van Lopik 24.277(2)
10. Ike Simoncini24.218 (=)


De Procentuele Ranking van Gigabike

Aangezien er niet in alle edities evenveel punten te verdienen vielen (door wijzigingen in de kalender bijvoorbeeld, of door geschrapte etappes in rondewedstrijden, door de al of niet aanwezigheid van Olympische Spelen ...), is als derde berekening de procentuele ranking opgesteld. Hierbij wordt per jaargang de procentuele score berekend (eigen score tegenover de maximaal haalbare score in die jaargang) en dan het gemiddelde over de procentuele scores in de deelgenomen edities.

Ter info : de maximaal haalbare scores per editie en het % van de laureaat :
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005
51.244 56.208 58.797 57.949 60.436 62.772
37,05% 36,63% 41,12% 40,55% 35,37% 35,71%
           
2006 2007 2008 2009 2010 2011
69.458 68.853 70.782 65.153 67.047 67.248
41,66% 39,17% 36,08% 42,01% 39,46% 37,69%
           
2012 2013 2014       
72.407 68.530 68.645       
41,11% 39,06% 39,88%       

Rick Timmermans leidt qua procentuele scores, Eno Mondy staat op 2 maar moet nog een derde deelname afwerken om hier in de tabel te worden opgenomen.

Met zijn procentuele score van 39,88% doet Dick Beekman het behoorlijk al zijn er vijf anderen die boven de 40% eindigden. Het record van Eddy Conte uit 2009 met 42,01% blijft onbedreigd overeind. 

De procentuele ranking:

1.Rick Timmermans 37,33 %(=)
2. Mark Vanderwegen 37,26 % (1)
3. Dirk Muys 36,53 % (2)
4. Gerrit Van den Akker 36,39 % (3)
5. Bernie Stuifzandt 36,23 % (4)
6.Dick Beekman 36,08 %(10)
7.Theo Willemse 35,95 %(6)
8.Ward Debruyne 35,82 %(9)
9.Filip Mas 35,82 %(5)
10. Reno Van Dael 35,69 % (7)


De Relatieve Ranking van Gigabike

Nog waren we niet bevredigd in onze zoektocht naar de ultieme ranking. Daarom berekenden we even per editie de "relatieve" score, het verschil in punten tegenover de gemiddelde score van het peloton in dat jaar.  Op die manier dachten wij beter de prestaties te honoreren in een jaargang waar door het koersverloop (minder voorspelbare winnaars) de scores gezamenlijk lager uitvielen. Dat resulteerde in de relatieve ranking, waarbij de relatieve scores werden opgeteld. 

Ter info de gemiddelde score doorheen de jaren :
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005
13.111 14.582 17.565 16.246 16.468 17.515
           
2006 2007 2008 2009 2010 2011
22.414 19.598 19.330 21.437 19.325 19.253
           
2012 2013 2014       
22.325 20.373 19.676       

Dick Beekman maakt een opgemerkte entree in de top tien terwijl tweevoudig laureaat Theo Willemse ook flink oprukt.

Helemaal onderin hetzelfde duo : Wim Vancoppenolle op de laatste plaats (-92.420 inmiddels) gevolgd door Luc Vandewalle (-86.498), met nu Tim Vuylsteke als derde laatste.. Gunther Daman is met verve de "slechtste" pionier, voor de vijftiende keer op rij bleef hij onder het gemiddelde. De pioniers die altijd boven het gemiddelde eindigden zijn nog slechts met vijf : Mark Vanderwegen, Peter Samoy, Daam Van Reeth, Beinte Koopmans, Jrgen Dewulf, Erik Van Ginkel en Kevin De Vrieze. Jrgen Dewulf en Erik Van Ginkel moesten in 2014 de rol lossen.

De relatieve ranking:

1. Mark Vanderwegen 80.720 (1)
2. Peter Samoy 65.206 (2)
3. Daam Van Reeth 62.451 (3)
4.Theo Willemse 59.439(7)
5. Andy Roose 59.377 (5)
6. Jasper Van Hoof 58.671 (6)
7.Dick Beekman 58.435(=)
8.Johan Peeters 58.413(4)
9.Hans Van Iterson 56.182(9)
10. Beinte Koopmans 54.976 (8)


De Gemiddelde Relatieve Ranking van Gigabike :

Omdat de vorige ranking opnieuw in het voordeel speelde van zij die meerdere malen deelnamen, voegen we er ook nog een vijfde ranking aan toe : de gemiddelde relatieve ranking.  De naam zegt het zelf : de gemiddelde relatieve ranking die iedere speler haalt. 413 gigabikers houden het positief. Helemaal onderin blijft Nick Delafontaine geposteerd, de rode lantaarn van 2012, met een score die 13.674 punten lager was dan de gemiddelde score.
 

De gemiddelde relatieve ranking:

1.Eno Mondy 5.399(2)
2. Mark Vanderwegen 5.381 (1)
3.Rick Timmermans5.206(3)
4.Gerrit Van den Akker4.591(4)
5.Theo Willemse4.572(6)
6. Dirk Muys 4.522 (5)
7.Dick Beekman 4.495(=)
8.Bernie Stuifzandt4.465(8)
9. Filip Mas 4.403 (7)
10.Peter Samoy4.347(9)
 

Omdat we graag de pigmenten van alle vijf rankings in overweging wilden nemen, berekenden we gewoon nog een zesde ranking, gebaseerd op de scores in alle vorige. En het resultaat vind je op de volgende Gigabike Ranking Aller Tijden" pagina

Begin 2007 werd deze ranking enigzins anders berekend. Waar voorheen gewoon een gemiddelde werd gemaakt overheen de behaalde ranking in ieder van de vijf aparte rankings werd een meer correcte benadering gezocht. Per ranking werd de topscore (bv bij de absolute ranking is dit deze van Mark Vanderwegen) gelijk gesteld aan 100 en werd voor de andere scores een relatieve score berekend ten opzichte van die topscore. De "gemiddelde" ranking & de "procentuele" ranking werden hierbij met een factor 0,5 vermenigvuldigd omdat anders het resultaat te zwaar zou doorwegen voor deze deelnemers die enkel in n jaar van de partij waren.  

Voor de "relatieve" ranking werd de score nog met de maximale behaalde score verdubbeld om het effect van negatieve scores te beperken. Dit effect werd in de "gemiddeld relatieve" ranking wel nog meegenomen, zodat sommige deelnemers daardoor een negatieve score behalen. Deze vloeit voort uit het feit dat ze (bijna) altijd lager scoorden dan de gemiddelde score in een bepaalde jaargang.

Volledige ranking aller tijden Gigabike


Laatst gewijzigd op 25/05/2015 - Opmerkingen en suggesties kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike, jaargang 16 - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen