Gigabikes "all time" Ranking
 

De "all time" Ranking van Gigabike :

Tien edities Gigabike zitten er inmiddels op. Op basis van alle eindrankings werd een ranglijst aller tijden gedistilleerd. Vijf subrankings werden vastgelegd en die werden telkens gewogen tegenover de beste prestatie in die subranking (norm : 100). Twee subrankings tellen slechts voor 50% mee en zo wordt een totaalscore bepaald op 400.

In totaal vinden we 1038 Gigabikers in deze ranking. 25 van hen waren present in alle veertien edities van Gigabike.

Klik hier voor de Gigabike Ranking Aller Tijden" pagina

Overzicht van aantal deelnemers:
 
2000 62   2005 352   2010 500    
2001 140   2006 404   2011 500    
2002 196   2007 440   2012 510    
2003 290   2008 450   2013 520    
2004 317   2009 470          De volledige lijst

De Absolute Ranking van Gigabike

Vooreerst is er natuurlijk de absolute ranking. Daarbij tellen we gewoon de punten van de voorbije edities bij elkaar. Vanzelfsprekend prijken daarbij zij die reeds 14x deelnamen bovenaan. Johan Peeters is de beste gigabiker met 13 deelnames, op de voet gevolgd door Andy Roose. Dick Beekman (op 23) leidt de groep met 12 deelnames, ook hij gaat een lid van de Roose familie vooraf (i.c. Yannik). Verderop volgen Filip Mas op 45 (11 deelnames), Reno Van Dael op 81 (10x), Gerrit Van den Akker op 124 (9x), Ward Debruyne op 174 (8x), Sebastian Lohse op 227 (7x), Kevin Snoeckx op 295 (6x), Dirk Muys op 341 (5x), Tim Visser op 426 (4x), Jan Van Lopik op 487 (3x), Rick Timmermans op 564 (2x) en debutant Eno Mondy op 750 na één deelname.

Drievoudig winnaar Mark Vanderwegen leidt met ruime marge de absolute ranking.  Peter Samoy blijft op twee, Daam Van Reeth op drie.  Naast Mark en Daam staat met Jasper nog een derde laureaat in de top tien. De andere ex-winnaars vinden we op 27 (Theo Willemse), 39 (Gino Claerhout), 51 (Jeroen Kleijwegt), 53 (Ivan Coolens), 71 (Wim Mahieu), 118 (Ellinor Sydow) en 234 (Eddy Conte). De laureaat van 2013 staat op 91 in de absolute ranking.

Hans van Iterson is de nieuwe naam in de absolute top tien.  

De absolute ranking:

1. Mark Vanderwegen 335.035 (1)
2. Peter Samoy 321.612 (2)
3. Daam Van Reeth 318.594 (3)
5. Beinte Koopmans 311.627 (5)
6. Ferry Deurloo 310.834 (6)
4. Marnix Koopmans 308.328 (4)
7. Johan Peeters 301.964 (7)
8. Andy Roose 301.267 (8)
9. Jasper Van Hoof 301.130 (9)
10. Hans van Iterson 298.272 (=)


De Gemiddelde Ranking van Gigabike

Omdat de absolute ranking natuurlijk in het voordeel is van zij die alle edities meemaakten, maakten we ook rangorde op volgens de gemiddelde score behaald overheen de edities waaraan men deelnam.

In de tabel hiernaast zou Rick Timmermans bovenaan prijken maar we beperken de gemiddelde ranking tot gigabikers met minstens 3 deelnames. Een spectaculaire entry van Rick zit er dus in voor 2014. Dirk Muys heeft nog steeds het hoogste gemiddelde. Jan Van Lopik heeft na 3 deelnames het op één na hoogste gemiddelde.

Giga-kannibaal Mark staat hier nog 32e met een gemiddelde score van 23.931. Eddy Conte doet qua gemiddelde beter (23.944).  Het algemeen gemiddelde in 2013 was 20.373, toch bijna 2000 punten minder dan vorig jaar, dat is duidelijk niet enkel te wijten aan de afwezigheid van de Olympische races.

De gemiddelde ranking:

1. Dirk Muys 25.106 (1)
7. Jan Van Lopik 24.848 (=)
2. Gerrit Van den Akker 24.766 (2)
4. Bernie Stuifzandt 24.640 (4)
3. Ward Debruyne 24.534 (3)
5. Tom Vansteenbrugge 24.421 (5)
8. Jan Feddes 24.405 (=)
6. Sebastian Lohse 24.298 (6)
9. Reno Van Dael 24.153 (=)
10. Hilco Joling 24.136 (=)


De Procentuele Ranking van Gigabike

Aangezien er niet in alle edities evenveel punten te verdienen vielen (door wijzigingen in de kalender bijvoorbeeld, of door geschrapte etappes in rondewedstrijden, door de al of niet aanwezigheid van Olympische Spelen ...), is als derde berekening de procentuele ranking opgesteld. Hierbij wordt per jaargang de procentuele score berekend (eigen score tegenover de maximaal haalbare score in die jaargang) en dan het gemiddelde over de procentuele scores in de deelgenomen edities.

Ter info : de maximaal haalbare scores per editie en het % van de laureaat :
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005
51.244 56.208 58.797 57.949 60.436 62.772
37,05% 36,63% 41,12% 40,55% 35,37% 35,71%
           
2006 2007 2008 2009 2010 2011
69.458 68.853 70.782 65.153 67.047 67.248
41,66% 39,17% 36,08% 42,01% 39,46% 37,69%
           
2012 2013        
72.407 68.530        
41,11% 39,06%        

Rick Timmermans leidt qua procentuele scores, voor beste debutant van 2013, Eno Mondy. All time leider Mark Vanderwegen staat hier derde. In de tabel hieronder hebben we echter een minimum van 3 deelnames gehanteerd.

De procentuele score van 39,06% van laureaat Marco Vroege is overigens pas de 8e beste in de geschiedenis.Het record van Eddy Conte uit 2009 wordt niet bedreigd. 

De procentuele ranking:

1. Mark Vanderwegen 37,33 % (1)
2. Dirk Muys 36,85 % (2)
3. Gerrit Van den Akker 36,39 % (3)
4. Bernie Stuifzandt 36,23 % (4)
5. Filip Mas 35,98 % (7)
6. Theo Willemse 35,93 % (=)
7. Reno Van Dael 35,84 % (10)
8. Tom Vansteenbrugge 35,81 % (6)
9. Ward Debruyne 35,77 % (5)
10. Dick Beekman 35,77 % (=)


De Relatieve Ranking van Gigabike

Nog waren we niet bevredigd in onze zoektocht naar de ultieme ranking. Daarom berekenden we even per editie de "relatieve" score, het verschil in punten tegenover de gemiddelde score van het peloton in dat jaar.  Op die manier dachten wij beter de prestaties te honoreren in een jaargang waar door het koersverloop (minder voorspelbare winnaars) de scores gezamenlijk lager uitvielen. Dat resulteerde in de relatieve ranking, waarbij de relatieve scores werden opgeteld. 

Ter info de gemiddelde score doorheen de jaren :
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005
13.111 14.582 17.565 16.246 16.468 17.515
           
2006 2007 2008 2009 2010 2011
22.414 19.598 19.330 21.437 19.325 19.253
           
2012 2013        
22.325 20.373        

De broertjes Koopmans maken hier een slechte beurt. Beinte zakt van 6 naar 8, Marnix tuimelt zelfs uit de top tien. Hans van Iterson neemt zijn plaats in.

Helemaal nog steeds hetzelfde trio : Wim Vancoppenolle op de laatste plaats (-83.530 inmiddels) gevolgd door Luc Vandewalle (-78.729) en Christiaan Buizer (-68.862). Gunther Daman is met verve de "slechtste" pionier, voor de veertiende keer op rij bleef hij onder het gemiddelde. De pioniers die altijd boven het gemiddelde eindigden zijn nog met zeven : Mark Vanderwegen, Peter Samoy, Daam Van Reeth, Beinte Koopmans, Jürgen Dewulf, Erik Van Ginkel en Kevin De Vrieze. Marnix Koopmans viel dit jaar uit deze prestigieuze boot.

De relatieve ranking:

1. Mark Vanderwegen 75.487 (1)
2. Peter Samoy 62.064 (2)
3. Daam Van Reeth 59.046 (6)
4. Johan Peeters 55.527 (4)
5. Andy Roose 54.830 (7)
6. Jasper Van Hoof 54.693 (9)
7. Theo Willemse 54.279 (5)
8. Beinte Koopmans 52.079 (8)
9. Hans Van Iterson 51.835 (=)
10. Ferry Deurloo 51.286 (10)


De Gemiddelde Relatieve Ranking van Gigabike :

Omdat de vorige ranking opnieuw in het voordeel speelde van zij die meerdere malen deelnamen, voegen we er ook nog een vijfde ranking aan toe : de gemiddelde relatieve ranking.  De naam zegt het zelf : de gemiddelde relatieve ranking die iedere speler haalt. 413 gigabikers houden het positief. Helemaal onderin blijft Nick Delafontaine geposteerd, de rode lantaarn van 2012, met een score die 13.674 punten lager was dan de gemiddelde score.
 

De gemiddelde relatieve ranking:

1. Mark Vanderwegen 5.391 (1)
2. Eno Mondy 5.231 (=)
3. Rick Timmermans 5.206 (=)
4. Gerrit Van den Akker 4.591 (4)
5. Dirk Muys 4.562 (3)
6. Theo Willemse 4.523 (9)
7. Filip Mas 4.467 (6)
8. Bernie Stuifzandt 4.465 (5)
9. Peter Samoy 4.433 (10)
4. Reno Van Dael 4.349 (=)
 

Omdat we graag de pigmenten van alle vijf rankings in overweging wilden nemen, berekenden we gewoon nog een zesde ranking, gebaseerd op de scores in alle vorige. En het resultaat vind je op de volgende Gigabike Ranking Aller Tijden" pagina

Begin 2007 werd deze ranking enigzins anders berekend. Waar voorheen gewoon een gemiddelde werd gemaakt overheen de behaalde ranking in ieder van de vijf aparte rankings werd een meer correcte benadering gezocht. Per ranking werd de topscore (bv bij de absolute ranking is dit deze van Mark Vanderwegen) gelijk gesteld aan 100 en werd voor de andere scores een relatieve score berekend ten opzichte van die topscore. De "gemiddelde" ranking & de "procentuele" ranking werden hierbij met een factor 0,5 vermenigvuldigd omdat anders het resultaat te zwaar zou doorwegen voor deze deelnemers die enkel in één jaar van de partij waren.  

Voor de "relatieve" ranking werd de score nog met de maximale behaalde score verdubbeld om het effect van negatieve scores te beperken. Dit effect werd in de "gemiddeld relatieve" ranking wel nog meegenomen, zodat sommige deelnemers daardoor een negatieve score behalen. Deze vloeit voort uit het feit dat ze (bijna) altijd lager scoorden dan de gemiddelde score in een bepaalde jaargang.

Volledige ranking aller tijden Gigabike


Laatst gewijzigd op 29/10/2013 - Opmerkingen en suggesties kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike, jaargang 14 - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen